Arktos VZW

Jong zijn is niet gemakkelijk. Onze samenleving biedt heel wat kansen, mogelijkheden en uitdagingen, maar ook een aantal risico’s en bedreigingen. Er zijn jongeren die gebruik maken van alle beschikbare kansen in onze samenleving, maar dit is niet voor elke jongere even vanzelfsprekend.  Het tempo van onze maatschappij ligt enorm hoog, en niet iedereen wil of kan dit volhouden. Zo gebeurt het dat er regelmatig jongeren uit de boot dreigen te vallen. 

Arktos werkt met kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 25 jaar oud, wiens ontplooiing belemmerd wordt omwille van persoonlijke, culturele of maatschappelijke factoren of door een combinatie van die factoren. Deze kinderen en jongeren beschikken over onvoldoende middelen en mogelijkheden om op een zelfstandige manier aansluiting te vinden en te groeien in de verschillende maatschappelijke contexten, met gevaar voor uitsluiting als gevolg. Binnen de projecten van Arktos krijgen de jongeren de tijd, de ruimte en de kans om zich verder te ontwikkelen.

Arktos vertrekt vanuit het potentieel van élk kind en élke jongere, en het geloof in een samenleving die kansen biedt aan iedereen. Wij benaderen elke situatie met een projectmatige, ervaringsgerichte en activerende aanpak, altijd in hecht partnerschap met alle betrokken partijen en aandacht voor het individu.

Herentalsstraat 55, Turnhout, België
E-mail