Kras Jeugdwerk Berchem

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie. In de eerste plaats willen wij kinderen, tieners en jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad. Kras vind je dan ook in buurten waar maatschappelijke uitsluiting sterk speelt. We bereiken momenteel meer dan 4000 kinderen, tieners en jongeren.  Zowel jongens als meisjes en met de meest diverse culturele achtergronden of origines.

Kras wil aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen in onze stad. Ons aanbod is makkelijk te vinden en hedendaags van opzet. De activiteiten zijn fantasierijk en gedurfd, sportief, creatief en cultureel. Het aanbod prikkelt en nodigt uit om te experimenteren en te groeien. Het gaat om engagement en verantwoordelijkheid nemen, samen met leeftijdsgenoten. Kras wil niet vrijblijvend zijn. Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Berchem wordt een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Met dit aanbod bereikt Kras Berchem kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 18 jaar).

Patriottenstraat 62, Antwerpen, België
E-mail