Rode Kruis Vlaanderen - OC Overpelt

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging ... Sommigen komen in België terecht en zoeken hier een veilige plek en een tijdelijke thuis. Op vraag van de overheid zorgt Rode Kruis Vlaanderen mee voor hun opvang. We doen dat met aandacht voor de noden van de asielzoekers en in harmonie met de omgeving.

Ons centrum in Overpelt is een van de allereerste opvangcentra in ons land. Sinds 1991 biedt het plaats aan 94 mensen. Onder hen ook 16 zeer jonge minderjarigen die tussen 10 en 14 jaar oud zijn.

We streven naar een humaan verblijf voor alle asielzoekers die we opvangen. In onze opvangcentra stimuleren we participatie en interactie door de bewoners te betrekken bij de dagelijkse werking van het centrum. We organiseren taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten. Indien nodig, zorgen we voor psychologische, psychosociale en medische begeleiding. We werken ook aan de integratie van onze centra binnen de buurt door contact te stimuleren tussen de bewoners en buurt.

Napoleonweg 51, Overpelt, België
E-mail