Rode Kruis Vlaanderen - OC Linkeroever

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging ... Sommigen komen in België terecht en zoeken hier een veilige plek en een tijdelijke thuis. Op vraag van de overheid zorgt Rode Kruis Vlaanderen mee voor hun opvang. We doen dat met aandacht voor de noden van de asielzoekers en in harmonie met de omgeving.

Het OpvangCentrum Linkeroever is ingericht in het oude internaat van de zeevaartschool op Linkeroever, en biedt plaats aan 227 asielzoekers. Zowel families als alleenstaanden kunnen hier terecht.

We streven naar een humaan verblijf voor alle asielzoekers die we opvangen. In onze opvangcentra stimuleren we participatie en interactie door de bewoners te betrekken bij de dagelijkse werking van het centrum. We organiseren taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten. Indien nodig, zorgen we voor psychologische, psychosociale en medische begeleiding. We werken ook aan de integratie van onze centra binnen de buurt door contact te stimuleren tussen de bewoners en buurt.

Beatrijslaan 100, Antwerpen, België
E-mail